परिकल्पना २. (Vision) त्रैमासिक वार्षिक अवधि “सर्वोत्कृष्ट सहकारी संस्था १५ वर्ष ११७५% ११.२५% १२% ३. ध्येय (Mission) : वर्ष १०.७५% ११.२५% ३ 99% “सदस्यहरुको जिवन निर्माणका लागि सहकारी सिद्धान्त प्रवाह गर्ने अनुरूप गुणस्तरीय विलय एवं गैरवित्तिय सेवा वर्ष १०.२५% २ १०.५०% १०.४५% वर्ष १ १०.२५% १०.२५% १०% संस्थाका विद्यमान बचत योजनाहरू ४) हिमशिखर क्रमिक आवधिक बचत : (क) अनिवार्य बचत बचत गर्ने बानीको विकास गर्न दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक हिमशिखर अनिवार्य बचत नियमित मासिका रूपमा बचत गर्न सकिने । यस खाताबाट रकम फिर्ता लग्दा न्यूनतम शेयर सदस्यता प्राप्त गरेको मिति देखि संस्थामा शेयर ५००/- अनिवार्य राख्नु पर्नेछ। सदस्य रहुन्जेल सम्म वा कम्तीमा ५ वर्ष सम्म संस्थामा आफूले कबुल अवधि वर्ष १ ६.५०% ब्याज दर गरेको बचत किस्ता नियमित रूपले प्रत्येक महिनाको मसाना मित्र अनिवार्य रूपमा जम्मा गरिसक्नु पर्नेछ । तोकिएको मिति मित्र जम्मा वर्षे महिने ३ ६ ७५०% ५.२५% नभएमा दिनको रू ३ का दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने छ । न्यूनतम य महिने वर्षे २ ३ ४७% 4% (५००/- देखि माथि आफ्नो क्षमता अनुसार बचत गर्नुपर्नेछ । यस्तो ५) हिमशिखर पेन्सन बचत खाता नियमित बचत रकम अग्रिम जम्मा गरेमा जम्मा गर्ने दिन देखि ब्याज (Himshikhar A/C)भविष्य Pension Saving प्रदान गरिनेछ । यस खातामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिईनेछ र उत सुरक्षित बनाउन मासिक रूपमा कबुलियत रकम ब्याज हरेक त्रैमासिकमा खातामा जम्मा गरिनेछ यदि सदस्यले ३ महिना कम्तीमा १० वर्षको लागि जम्मा गर्नुपर्ने छ सदस्यले मासिक रूपमा सम्म लगातार अनिवार्य बचत जम्मा नगरेमा संस्थाले सदस्यलाई पत्र जम्मा गरेको रकम अवधि समाप्त पछि मासिक रूपमा पेन्सन जस्तो काटी शेयर सदस्यता खारेजी गर्न सक्ने छ गरी ब्याज आजीवन भुक्तानी गरिनेछ । सदस्यको मृत्यु भए पश्चात् स्वेच्छिक बचत कार्यक्रम उक्त पेन्सन रकम स्वैच्छिक बचत कार्यक्रममा सदस्य आफ्नो स्वेच्छाले सहभागिता सदस्यले इच्छाएको जनाउन सक्नेछन् । व्यक्तिलाई पनि १ हिमशिखर साधारण बचत खाता (Himshikhar General आजीवन भुक्तानी गर्न Saving A/C) सकिने छ । यदि उक वार्षिक ५% ब्याज बचत कार्यक्रममा ● जति सुकै रकम जम्मा गर्न र मिक्न सकिने राखेको रकम रु १०००/ न्यूनतम मौज्दात सदत्त्यले अवधि भित्रै २) हिमशिखर प्रिमियम बचत खाता (Himshikhar Premium फिर्ता मागेमा साँवा मात्र मुक्तानी दिनेछ तथा अवधि पूरा भएपछि Saving AIC) : सदस्य वा हकवालाले मुक्कानी मागेमा सदस्यको खातामा जम्मा भएको सदस्यले आवश्यका अनुसार बचत गर्न तथा रकम फिर्ता सम्पूर्ण रकम (साँवाब्याज) भुक्तान गरिने छ यो बचत कार्यक्रम १० लिन सक्नेछ । यस खाताबाट रकम फिर्ता लिदा न्यूनतम कबुलियत ११ प्रतिशतका दरले ५५. २०, २५ वर्ष पनि लागू गरिने छ । वार्षिक मौज्दात अनिवार्य राख्नु पर्नेछ यस खातामा न्यूनतम मौज्दात तथा राख्ने रकम मौज्दात हरि ५ देखि १० प्रतिशत सम्म ब्याज दिईनेछ । ब्याज हिसाब हुनेछ । ५ मासिक वर्षपछि हिमशिखर आवधिक (मुदती बचत : 142 b २०२५ वर्षपछि २२०००० १०६००० ४१२००० सदस्यले आफ्नो सुविधा अनुसार रू१००,०००/- ULODOG [भन्दा ५०० =३३००० १५००००० १००० २१२००० VYo००० माथिको रकम कम्तीमा १ वर्ष भन्दा बढी समयका लागि रकम मुदती १६६२००० ३०००००० 3000 72000 CE1000 बचत खातामा राख्न सक्नेछ यो रकमको ब्याज त्रैमासिक, वार्षिक र ४५००००० 3000 610000 १३२२००० २४९३००० निम्नानुसार प्रदान गरिनेछ : एकमुष्ट खातामा १५५००० ५००० 1018000 २०४००० ७५00000
६) हिमशिखर आशिर्वाद बचत खाता (HimshikharAshirbad Saving A/C ) यो योजना १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका निम्ति लागू हुने । ५०,०००/- भएमा न्यूनतम मौज्दात रू मात्र जन्म दिनमा विशेष उपहार प्रदान गरिने । मासिक किस्ता दैनिक हिसाबमा पनि जम्मा गर्न सकिने । उपहार प्राप्त गर्न नियमित किस्ता अनिवार्य जम्मा गर्नु पर्नेछ । वैमासिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज हिसाब हुने। पछि मासिक १५ वर्ष पछि बा ३ पति 120 90 300 ५०० २००० २०१००० ३८५०० १००६०० 1000 Vyso 201000 ४०३००० SONG २००० १५४००० VORKOO #04000 २०० Votoco १२५००० २३१००० १२०९,००० ३००० १००६४०० २०१५,००० ५००० २००० BEX000 (७) नारी बचत खाता (Nari Saving A/C) यो योजना सम्पूर्ण महिला दिदिवहिनीहरूका लागी लागू हुनेछ । मासिक किस्ता दैनिक हिसाबना पनि । जम्मा गर्न सकिने नियमित किस्ता उपहार प्राप्त गर्न अनिवार्य जम्मा गर्नु पर्नेछ । तिजमा मासिक नगद बचत / ३ एकमुष्ट भुकानी वर्षमा किस्ता जिन्सी उपहार २५०० २००००० ५००० २००० ५००० ८०००० १००० ५०० X0000