हिमशिखर क्रमिक आवधिक बचत

बचत गर्ने बानीको विकास गर्न दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक रूपमा बचत गर्न सकिने यस खाताबाट रकम फिर्ता लग्दा न्यूनतम रू५००/- अनिवार्य राख्नु पर्नेछ